IN1 Kashmir - Sringar - Dal See - Sonamarg - Kargil